ISSN

0974-4150 (Online)
0974-4169 (Print)


Author(s): Raksha L. Mhetre, Vishal B. Hol, Amrita N. Bajaj

Email(s): mhetre_rakshaa@yahoo.co.in

DOI: Not Available

Address: Raksha L. Mhetre*, Vishal B. Hol and Amrita N. Bajaj
C.U.Shah College of Pharmacy, Santacruz, Mumbai, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 10,     Year - 2011


Cite this article:
Raksha L. Mhetre, Vishal B. Hol, Amrita N. Bajaj. HPTLC Method for Estimation of Cavinton in Bulk Dosage Form. Asian J. Research Chem. 4(10): Oct., 2011; Page 1505-1507.
Recomonded Articles:

Author(s): Mukund Nagarnaik, Arun Sarjoshi, Ajay Bodkhe, Bhupendra Khanal, Mayuri Pise, Girish Pandya

DOI: 10.5958/0974-4150.2015.00102.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Y. Padmavathi, Akari Anjali, Nayaka Raghavendra Babu, P Ravi Kumar

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00064.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Tentu Nageswara Rao, Muralidhar Reddy Avuthu, B. Venkata Reddy, SNVS Murthy

DOI: 10.5958/0974-4150.2016.00076.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Prasanna Reddy Battu, MS Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bulusu Lakshmi Sushma1, Gutta Madhusudhan, Anireddy Jayashree

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00014.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S. Dighe, Priyanka R. Varade, Ganesh S. Shinde, Priya S. Rao

DOI: 10.5958/0974-4150.2019.00028.2         Access: Open Access Read More

Author(s): PA Jadhav, CS Raut, JP Bidada, BB Buwa, PN Dhabale, SC Dhawale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sushil D. Patil, Tejashri Dugaje, Sanjay J. Kshirsagar

DOI: 10.5958/0974-4150.2019.00024.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Vatchavai Bhaskara Raju, Bonthu Mohan Gandhi, Kamatham Srinivas Sumanth, Kolli Srinivas, Tupakula N Venkata Lakshmi Neeraja

DOI: 10.5958/0974-4150.2017.00030.X         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Balaswami, P. Venkata Ramana, B. Subba Rao, P. Sanjeeva

DOI: 10.5958/0974-4150.2018.00023.8         Access: Open Access Read More

Author(s): RB Kakde, VH Kotak, DL Kale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ismail, R Rajavel, M Ganesh, M Jagadeeswaran, K Srinivasan, J Valarmathi, T Sivakumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Research in Chemistry (AJRC) is an international, peer-reviewed journal devoted to pure and applied chemistry..... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0974-4150 

Popular Articles


Recent Articles
Tags